KRZYSZTOF KONICZEK
logowanie do panelu
60 wystaw  indywidualnych, ok.60  wystaw  zbiorowych,  udział  w Warszawskich  Targach.Sztuki oraz wielu aukcjach charytatywnych.

Więcej informacji o artyście  na stronie www.malarstwopodlasia.pl/koniczek
www.koniczek.com.pl
Urodził się w 1955 roku w Olecku.
Studia w Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych w Po-
znaniu, obecnie ASP na Wydziale
Malarstwa, Graiki i Rzeźby. Dy-
plom w pracowni prof. Waldema-
ra Świerzego.
Prace w zbiorach Muzeum Okrę-
gowego w Białymstoku,Muzeum Wojska w Białymstoku
Kolekcje prywatne: USA, Kanada,
Niemcy, Szwecja, Włochy, Austra-
lia, Szwajcaria, Anglia, Francja,
Hong-Kong, Polska
WYBRANE PRACE
Krzysztof Koniczek

Copyright © 2012, Malarze podlasia. All rights reserved. made by
fgdgdgdgd
W BIAŁYMSTOKU
Witamy w Klubie Malarzy Podlasia
Galeria Malarze Podlasia służy promocji  twórców zrzeszonych w KMP.